När du som bostadsrättshavare vill renovera eller göra en ombyggnad av din lägenhet bör du i första hand se till att du har läst föreningens renoveringsregler.

Regler vid renovering

För vissa arbeten krävs att du ansöker om styrelsens godkännande. Läs mer om vilka arbeten som innefattas i reglerna ovan. Ansökan för renovering eller ombyggnad av lägenhet som du ska skicka till styrelsen är länkad nedan.

Ansökan om styrelsens godkännande för renovering eller ombyggnad av lägenhet

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.