Läs igenom andrahandsreglerna innan du skickar in din ansökan.

Andrahandsuthyrning
Ditt interna lägenhetsnummer: 001-162 eller 601-607
En kopia på din ansökan kommer att skickas till den här e-postadressen.
Anledning till andrahandsuthyrning *
Om du angivit ”Annan anledning” ovan
Hyresperioden får max vara ett år.