Med anledning av den nya adresstandarden för flerfamiljshus, där man skall folkbokföras i den lägenheten man bor i, så vill vi bistå med lite information kring detta.

Det lägenhetsnummer som Skatteverket frågar efter består av 4st siffror (1001 – 1204). Det bestäms genom att se till vilket våningsplan lägenheten ligger på samt var på våningsplanet ytterdörren befinner sig i förhållande till trappan. Det finns uppsatt tillsammans med det ordinarie lägenhetsnumret (1-162 samt 601-607) på utsidan av ytterdörren till lägenheten.

Vilket lägenhetsnummer Skatteverket vill veta går även att få fram genom att slå upp sitt ordinarie lägenhetsnummer i denna lista

Vid all kontakt med föreningen eller felanmälan skall det ordinarie lägenhetsnumret användas.

Skatteverkets lägenhetsnummer används endast i folkbokföringen.

För den som önskar mer information i ämnet finns det på Skatteverkets hemsida. Där finns bland annat svar på vanliga frågor och en broschyr som beskriver hur man bestämmer vilket lägenhetsnummer man har.