Som boende behöver man oftast stå längre än de 2 timmar som man kan stå gratis utmed gatorna i stora delar av Gamlestaden. För detta behöver man ett boendeparkeringstillstånd, som gäller runt om hela Gamlestaden. Tillstånden utfärdas av Trafikkontoret och där finns även mer information om vad som krävs för att få tillståndet samt aktuella priser.

Utöver boendeparkering finns det även förhyrda platser i området. Alla parkeringsplatserna hittas enklast på Parkering Göteborgs hemsida.

Föreningen har inga egna/dedikerade parkeringar. För motorcyklar finns ett antal uppmärkta, opersonliga rutor inne på gården. Är det fullt i dessa behöver man uppsöka annan parkering utanför gården.

Boendeparkeringar i Gamlestaden. (Källa)

GataPlatserVillkorFörbjuden parkering
Gamlestadsv.18G9Ons. 9-12
Udda veckor
Gamlestadsv.29G9nOns. 9-12
Udda veckor
Gamlestadsv.20G9Ons. 9-12
Udda veckor
Nylöseg.27G9Ons. 9-12
Udda veckor
Lars Kaggsg.37G9Tis. 9-12
Jämna veckor
Lars Kaggsg.29G9Tis. 9-12
Jämna veckor
Lars Kaggsg.14G9nTis. 9-12
Jämna veckor
Holländareg.8G9Ons. 9-12
Udda veckor
Holländareg.16G9nTis. 9-12
Jämna veckor
Holländarepl.12G9n
Harald Stakeg.38G9nTis. 9-12
Jämna veckor
Gamlestadstorg.4G9Tis. 9-12
Jämna veckor
Gamlestadstorg.16G9Tis. 9-12
Jämna veckor
Götaholmsg.13G9Tis. 9-12
Jämna veckor
Götaholmsg.21G9nTis. 9-12
Jämna veckor
Banérsg.18G9Tis. 9-12
Jämna veckor
Braheg.17G9Tis. 9-12
Jämna veckor
Braheg.18G9nTis. 9-12
Jämna veckor
Gamlestadsv.46G9Ons. 9-12
Udda veckor
Måns Bryntessonsg.25G9Ons. 9-12
Udda veckor
Måns Bryntessonsg.22G9Ons. 9-12
Udda veckor
Måns Bryntessonsg.10G9nOns. 9-12
Udda veckor
Ryttareg.41G9Ons. 9-12
Udda veckor
Lars Kaggsg.16G9nFre. 9-12
Jämna veckor
Lars Kaggsg.16G9Fre. 9-12
Jämna veckor
Lars Kaggsg.49G9Fre. 9-12
Jämna veckor
Ambrosiusg.32G9nFre. 9-12
Jämna veckor
Batterig.11G9nFre. 9-12
Jämna veckor