Vad innebär gemensam el?

Tidigare hade varje lägenhet ett eget elabonnemang och betalade avgifter till
nätleverantören och elleverantören både för elförbrukningen och fasta avgifter för abonnemanget. Utöver detta hade föreningen 6 abonnemang för den el som används till belysning, tvättstuga etc. Med gemensam el kopplas alla lägenheterna istället via föreningens elabonnemang.

Detta betyder att de enda fasta avgifterna mot elbolagen blir för föreningens abonnemang. 165 abonnemang blir istället bara 5. Föreningen har installerat egna elmätare för att mäta förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras medlemmarna på samma avi som månadsavgiften till föreningen.

Ett eget mätsystem har så klart en kostnad, men den kostnaden är mycket lägre än att ha separata elabonnemang för varje lägenhet.

Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget elabonnemang. Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen.

Detta är också en förutsättning om vi vill installera solceller på taken i framtiden, och på så sätt producera vår egen el, helt eller delvis.

Vilka är nackdelarna?

Eftersom många delar på ett elabonnemang kan inte varje medlem själv välja vilket elavtal som ska gälla. D.v.s. om någon har en stark åsikt om att elen ska vara billig och någon annan tycker att den måste vara grön så kan vi inte tillgodose allas önskemål.

De nya elmätarna ägs av föreningen och därmed blir det en utgift för föreningen ifall en mätare går sönder och måste bytas. Detta är dock inkluderat i kostnaderna på samma sätt som vi räknar med att en dörr eller en tvättmaskin kan gå sönder och behöva lagas ibland.

Även med detta inräknat så är det fortfarande mycket billigare än motsvarande kostnad för separat elabonnemang till varje lägenhet.

Hur mycket debiteras jag?

Föreningen debiterar varje medlem samma pris, 1,6 kr/kWh (2023) och då ingår allt:

  • Abonnemang
  • Administrativ kostnad för datainsamlingen och överföring till medlemmarnas månadsavier,
  • Uppsäkring
  • Framtida underhåll
  • Moms. och övriga avgifter för abonnemanget
  • etc.

1,6 kr/kWh gånger din faktiska förbrukning blir det du debiteras på din månadsavi.

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, en normal energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh per år, d.v.s ca 166 kr/kWh per månad, vilket skulle bli 166 * 1,6 = 265,5 kr per månad. Detta är dock bara ett räkneexempel.

kWh priset uppdateras 1 ggr per år.

Påverkas min månadsavgift till föreningen?

Nej, månadsavgiften ändras inte av att gemensam el införs. Däremot tillkommer en post på avin för elen.

Hur sker debiteringen?

Förbrukningen för varje lägenhet debiteras på månads-avin som skickas ut av Riksbyggen. Det blir 2 månaders fördröjning, vilket innebär att de första två månaderna debiteras ingen förbrukning, elkostnaden för april månad debiteras alltså i juni osv. Vid ägarbyte kommer en extra räkning att skickas ut till den nya folkbokföringsadressen för att debitera de sista två månadernas förbrukning, medan den nya ägaren får sina första två månader utan någon debitering på avierna.

Påverkas det rörliga elpriset?

Ja. Tidigare hade varje lägenhet ett eget avtal och därmed olika elpriser. Med gemensam el har alla samma avtal och därmed samma pris. Hur stor skillnad det blir beror både på vilket elpris du hade tidigare och vilket elpris föreningen har. Eftersom föreningen är en stor kund med 165 lägenheter kan det dock finnas ett bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen än vad en enskild lägenhetsinnehavare har.

Vad hände med de individuella elabonnemangen för lägenheterna?

De tidigare individuella abonnemangen upphörde helt när den gamla elmätaren togs bort och därmed avbryts även eventuella bindningstider utan att det kostar medlemmarna något extra.

Vem har beslutat att gemensam el ska införas?

På årsstämman 2019 som hölls den 3 maj presenterades detta som en motion från styrelsen. Där röstade en majoritet av de närvarande medlemmarna för att införa gemensam el.

Varför måste vi byta elmätarna?

De tidigare elmätarna ägs av nätbolaget (d.v.s. GBG Energi) och måste lämnas tillbaka när elabonnemangen avslutas. Dessutom rapporterade dessa mätare sin förbrukning via elnätet tillbaka till nätbolaget. För den gemensamma elen vill vi istället att förbrukningen ska rapporteras till Riksbyggen vilket kräver nya mätare med andra vägar för datainsamling.

Hur fungerar de nya elmätarna?

De nya elmätarna monteras på samma plats som de gamla och rapporterar förbrukningen för lägenheterna via elnätet till en insamlingscentral placerad i föreningens elcentral. Insamlingscentralen skickar sedan vidare mätvärdena via bredbandet till ett datacenter som i sin tur genererar rapporter som skickas till Riksbyggen.

Vad händer om min elmätare går sönder?

För dig som medlem är det ingen skillnad mot idag, d.v.s. du felanmäler till Riksbyggen så ordnar de allt. Eftersom mätarna ägs av föreningen kommer dock kostnaden falla på föreningen istället för på nätbolaget men det finns medräknat i utgifterna.

Jag vill ha tillbaka mitt individuella abonnemang. Kan ni byta tillbaka bara min lägenhet?

Nej. Antingen har vi detta för hela föreningen eller inte alls.

Jag har fler frågor. Vart ska jag ställa dem?

Kontakta styrelsen. Om vi inte kan besvara din fråga så kan vi hänvisa vidare till personer hos Riksbyggen eller Infometric som har svaren.