Hushållssopor skall källsorteras samt separeras som antingen biologiskt avfall eller restavfall.

Biologiskt avfall måste placeras i en brun kompostpåse då en plastpåse inte kan transportera ut fukt och inte heller bryts ner vid kompostering. Den bruna kompostpåsen bekostas av kommunen och beställs hit genom föreningen. Vi har ett upplag längst in i tvättstugan (mangelrummet), där man kan ta nya påsar då de tar slut hemma. Det är oerhört viktigt att det inte slängs någon plast tillsammans med det biologiska avfallet!

Tips om hur man håller kompostpåsen torr:

 • Låt påsen stå luftigt – använd trådkorgen
 • Låt matrester rinna av – ta lite hushållspapper runt potatisskalen
 • Byt påse ofta
 • Lägg lite tidningspapper i botten

Om sorteringen av det biologiska avfallet inte sköts kan hämtningen dras in. Det medför höjda kostnader för föreningen eftersom det i så fall går som restavfall. Restavfall vägs vid tömning och föreningen betalar per kilo. Mer information finns även i dokumentet Komposten och bruna påsen.

Restavfall placeras i plastpåse som knyts ihop innan den slängs i behållaren.

Behållarna är försedda med lås och finns på utsidan av fastigheten på två olika platser:

Holländaregatan 10: 1st behållare för biologiskt avfall samt 1st behållare för restavfall.

Götaholmsgatan: 2st behållare för biologiskt avfall samt 2st behållare för restavfall.

Vid frågor gällande sophanteringen, se Kontakt.

Återvinningplats

På Måns Bryntessonsplatsen 1 kan man lämna följande för återvinning:

 • Glas
 • Papper
 • Tidningar
 • Plast
 • Metall
 • Småbatterier

Genom att återvinna hjälper man till att hålla föreningens kostnader för avfall nere samt är med och bidrar till en bättre miljö.

Mer information om vad som kan lämnas i respektive behållare samt annan nyttig information finns här.

Grovavfall

I flerbostadshus är fastighetsägaren skyldig att tillhandahålla utrymme för skrymmande avfall, antingen i ett särskilt grovsoprum eller genom att regelbundet beställa en container där de boende kan slänga sitt avfall.

I denna föreningen löser vi detta genom att vid enskilda tillfällen beställa hit en container där s.k. grovavfall kan slängas.

Exempel på sådant som inte klassas som grovavfall och därmed inte får kastas i containern är:

 • Alla typer av farligt avfall
 • Elektronik, dvs allt med sladd eller batteri
 • Vitvaror
 • Bildäck
 • Säckar med avfall
 • Bygg- och rivningsmaterial (t.ex. gips)

Det som inte klassas som grovavfall eller tillhör den typ av elektronik som kan slängas i en elektronikhäck måste transporteras till närmaste återvinningscentral. Den ligger drygt 3 km norrut, heter Kretsloppsparken och ligger i Alelyckan. För att kunna kasta avfall behöver man ett ÅVC-kort. Kortet är gratis för de som är folkbokförda i Göteborg och kan hämtas ut på någon av Göteborgs återvinningscentraler. Mer information om kortet finns här.

Mer information om grovavfall finns här.

Elektronikhäck

I samband med containern beställer föreningen även vid tillfälle en elektronikhäck som står mellan småhusen på gården. I dessa får man lägga:

 • TV och bildskärmar
 • Radio
 • Datorer
 • Skrivare
 • Elverktyg med sladd eller batteri
 • Leksaker som drivs med batteri
 • Hushållsapparater
 • Mobiltelefoner
 • Andra mindre el- och elektronikprodukter

Mer information gällande elektronikhäcken finns här.

Vid frågor kring föreningens sophantering kontakta någon i styrelsen