Nedan visas ett glidande medelvärde över pris per kvadratmeter för samtliga överlåtelser inom föreningen.

Pris/kvm

Nedan visas prisutvecklingen sedan 2008 i kronor per kvadratmeter (svart) och procent (röd).

Prisutveckling 2008-2020