Nedan visas ett glidande medelvärde över pris per kvadratmeter för samtliga överlåtelser inom föreningen.

försäljningsstatistik-2008-2016

Nedan visas prisutvecklingen sedan 2008 i kronor per kvadratmeter (svart) och procent (röd).

prisutveckling-2008-2016