Ny förvaltare

Från och med september 2013 har föreningen en ny förvaltare som sköter om städ, grönytor och fastighetsskötsel m.m. Detta sköts numera av ISS Facility Services AB och felanmälan sker därmed framöver till deras kundtjänst, antingen via

  • e-post: felanmalan@se.issworld.com, eller
  • telefon: 0770-77 58 59

From 1 januari 2014 har ISS även tagit över den ekonomiska förvaltningen. Alla frågor kring avgifter, hyror, panter etc kan ni ställa till dem.

  • e-post: Hyror-EkonomiCenter@se.issworld.com, eller
  • telefon: 018-660 160 (telefontid 09.00-12.00 vardagar)