Ommöblerad styrelse

På årsstämman blev en ny ledamot invald i styrelsen och vi har nu haft vårt konstituerande styrelsemöte där alla poster tillsats.

Den nya styrelsen består av:

Malin Rosenqvist – Ordförande
Erik Knutsson – Sekreterare
Sven Särnbratt – Kassör
Patrik Dyresjö – Ledamot
Per-Anders Augustsson – Ledamot
Morgan Ström – Suppleant
Joel Börjesson – Suppleant

Kontaktuppgifter finns [link2post id=”38″]här[/link2post] och på informationstavlan i varje uppgång, som kommer uppdateras med de nya uppgifterna inom kort.