Byggmöte v14

Den sista nedgången i källaren håller nu på att sättas igen, vilket betyder att pålningen i källarna är avslutad. Det kvarstår fortfarande ett fåtal pålar som kommer slås utvändigt.

Nu kvarstår huvudsakligen återställning.

Nästa byggmöte är den 3 maj.

Frågor skickas till gfg@gamlestadstorget.com