Byggmöte v2

Arbetet fortskrider och uppgång 23/24 är så gott som färdig. Det kvarstår en påle som kommer behöva slås i trappuppgången i uppgång 24. Denna hade tyvärr hamnat mellan stolarna.

All pålning beräknas vara färdig i mitten av februari, vilket bör medföra en lägre bullernivå på gården. Det som fortfarande sker därefter är att montera balkar, gjuta och dränera i källaren. Detta kommer pågå till i slutet av mars. Därefter kommer det ske en del återställning som till stor del består av att gjuta golv, laga tak m.m. och som därmed inte bör generera allt för mycket buller. Detta återställningsarbete kommer i varierande omfattning pågå kring hela fastigheten.

Nästa byggmöte är den 8 februari.

Frågor skickas till gfg@gamlestadstorget.com.