Byggmöte v43

Tisdagens planerade byggmöte blev flyttat till idag på grund av förhinder.

Dräneringen av hela innergården är nu klar som planerat. Arbetet med att lägga tillbaka den kvarvarande stenen kommer påbörjas den 7 november då Pålab måste slå klart pålarna längs fasaden först.

Grundförstärkningen flyter på bra och den närmaste tiden slås det pålar i och kring hörnet vid uppgång 24. Som vi tidigare sagt så är det här vi slår som längst pålar vilket gör att det tar längre tid att bli klar med en påle.Det är beräknat att slå pålar där i ungefär 2 veckor till.

Nästa byggmöte är den 15 november.

Frågor skickas till gfg@gamlestadstorget.com.