Dränering etapp 3

På dagens styrelsemöte beslutade styrelsen för att beställa dräneringen av etapp 3. Detta betyder att man kommer fortsätta att dränera hela vägen ner till uppgång 12/13 där etapp 1 slutade. Detta arbetet kommer hinnas med i höst och vi kan därmed räkna med en lugnare sommar nästa år. Alternativet hade varit att utföra den nästa sommar men vi ansåg att det var bättre att göra klart det när det ändå händer så mycket annat på gården.

Frågor gällande arbetet kan skickas till gfg@gamlestadstorget.com.