Byggmöte v37

Vid det här laget bör de som tidigare haft stora problem med varmvattnet märkt av en förbättring. Den åtgärd som vidtagits är att man satt in en stödpump för att hjälpa till att hålla det cirkulerande varmvattnet varmt. Det vore bra om vi fick till oss om detta har hjälp eller ej, så de som tidigare upplevt problem får gärna skicka ett mail till adressen som anges i slutet på detta inlägg om hur de upplever situationen nu.

Värmen till elementen skall gå igång under veckan och flera har säkert redan hört att det rasslat till vid ett par tillfällen. Det kommer med största sannolikhet vara samma procedur som förra året, alltså att systemet kommer behöva avluftas innan man får till en jämn värme i elementen.

Dräneringen av etapp 2 har gått väldigt bra och beräknas bli klar vecka 39. Däremot kommer man inte ha hunnit att lägga tillbaka all gatsten tills dess utan den kommer komma lite senare. Styrelsen kommer på måndag ta beslut om vi skall genomföra dräneringen av etapp 3 direkt i höst eller om vi skall vänta med den till nästa sommar.

Utöver det så flyter borrningen och pålningen på bra. Man kommer i nästa vecka att återigen börja påla i uppgång 23/24, där pålarna skall ned som längst. Detta betyder att det återigen kan bli aktuellt med pålning efter ordinarie arbetstid eftersom dessa pålar måste slås klart innan man kan gå hem. Vi beklagar den obekvämlighet detta kan medföra de som bor kring dessa uppgångar men hoppas samtidigt att man har förståelse och tålamod för arbetet.

Nästa byggmöte är den 5 oktober.

Frågor och funderingar skickas till gfg@gamlestadstorget.com.