Arbeten i höst

Uppsättning av snörasskydd

Inom 2 veckor kommer Dextera Bygg börja sätta upp snörasskydd på våra tak, både mot innergård och gatan. Anledningen är kort och gott för att vi inte vill att någon skall behöva få ett snölass över sig när man går längs vår fastighet. I samband med arbetet kommer även takpannor ses över samt hängrännor justeras.

Arbetet kommer utföras från skylift och det kommer sättas upp en avspärrning kring det område där man arbetar. Vi ber alla att respektera dessa avspärrning och även att alla föräldrar informerar sina barn om de faror som kommer med att vistas för nära en skylift. Man kommer vara mellan 2-3st personer varav en kommer stå vakt.

Arbetet skall vara klart i början av december, förutsatt att vi inte får stora mängder snö före det.

Belysning av grillplatser, lekplats och sopstation

Svevia kommer sättas upp belysning vid samtliga grillplatser, den stora lekplatsen och vid sopstationen längs Götaholmsgatan. Ett startmöte är inbokat till måndagen den 26 september och vi hoppas kunna gå ut med lite mer information efter det eller inom den närmaste tiden när vi vet mer om när arbetet kommer påbörjas. För att få en uppfattning om hur det är tänkt att bli så finns det några illustrationer här.

För att summera så kommer det under hösten vara mer arbeten än normalt. Detta kommer betyda att det kommer stå mer material på gården vilket också gör att barnen på gården kommer ha ännu mer som de vill leka med. Därför vill vi be föräldrarna på gården att prata med sina barn om att detta inte får röras eller lekas med, främst för deras egen skull men även för att arbetet skall flyta på bra.

Frågor beträffande dessa arbeten kan skickas till bygg@gamlestadstorget.com.