Byggmöte v33

Det är flera som rapporterat att de fått problem med att få varmvatten samt försämrat tryck i ledningarna. Allt tyder på att detta beror på att vår vattenpump i dagsläget inte orkar trycka ur vattnet i och med de nya krökar som gjorts på ledningarna. Detta gjordes för att möjliggöra pålning längs våra ytterväggar under höst/vinter utan att behöva stänga av vatten och värme. För att åter få varmvatten har rörläggaren gett instruktion om att spola länge.

Rörläggaren kommer denna vecka försöka justera in befintligt system och pump. Under veckan kommer rörläggaren periodvis stänga av varmvattnet i delar av fastigheten för att kunna justera in befintlig pump. Det rör främst de uppgångar som haft problem. Om detta inte resulterar i någon förbättring är det mest troligt att det handlar om att köpa in en ny pump, vi får dock vänta och se vad rörläggaren kommer fram till innan något sådant beslut tas.

För att hinna med allt som etapp 3 innefattar har man även fått dela upp borrning och pålning mer än normalt. Detta betyder att man per dagens datum borrat klart alla hål längs ytterväggen mot Lars Kaggsgatan och påbörjat pålningen av dessa pålar (befinner sig f.n. i uppg. 23). Däremot kvarstår borrningen av övriga hål i de flesta uppgångar från uppgång 25 till 13. Borrningen av dessa hål är planerade att påbörjas vecka 35, med start vid uppgång 25. Pålningen av dessa hål påbörjas sedan vecka 38, i samma riktning.

Som vi tidigare annonserat så sker det övertidsarbeten fram till kl. 18, men att endast borrning skall ske efter kl. 16. Under förra veckan uppmärksammades dock att även pålning pågick efter kl. 16 och vi har nu fått veta varför. I hörnet kring 23-25 slås pålarna som djupast (35 m) och det gör att det går väldigt trögt att få ner pålarna, man får ner en påle per dag. På grund av trögheten måste man få ner pålen på rätt djup innan man kan avsluta för dagen, då det inte finns någon möjlighet att fortsätta nästföljande dag eftersom leran då håller ett för stadigt grepp om pålen. Detta kan vi tyvärr inte påverka utan det är leran som styr och avgör om Pålab hinner klart till 16 eller måste fortsätta även efter det. Vi ber om ursäkt för de obekvämligheter detta kan medföra de boende och hoppas, återigen, att ni har förståelse för detta. Pålningen av ”det tröga hörnet” (uppgångar 23-25) beräknas vara klart i mitten av oktober.

Det mesta av etapp 2 är klar, det kvarstår lite dränering i uppgång 31, pålning kring GH 8 samt pålning av barnvagnsförråden i genomgången vid uppgång 31 samt mellan 25/26. Pålab kommer sätta upp lappar när detta kommer ske och under arbetets gång kommer utrymmet behöva vara tomt. Arbetet beräknas ta 2 veckor per barnvagnsförråd.

Denna vecka kommer man påbörja dräneringen av innergården, mest troligt på onsdag. Den kommer att påbörjas där vi stannade vid etapp 1, alltså mellan uppgång 36/37 och sedan fortsätta mot genomgången vid 25/26. För att få till en mer dräglig miljö på gården och slippa stora transportkostnader kommer vi denna gång dränering ca 15-20 meter i taget. När en sektion är klar så fylls den igen samtidigt som man går vidare med nästa 15-20 meter. En fylld sektion kommer behöva stå lite innan man sätter tillbaka stenen, men det skall inte finnas någon risk att vi blir får pausa pga. tjäle denna gång. Arbetet beräknas ta 2 månader.

Mycket information på en gång, men jag hoppas den uppskattas.

Tid för nästa byggmöte bestäms under veckan och meddelas så fort det är klart.

Nästa byggmöte är den 30 augusti.

Frågor och funderingar skickas till gfg@gamlestadstorget.com.