Byggmöte v27

Arbetet flyter på enligt plan och kommer under vecka 29-31 gå ner i ett lugnare tempo. Under denna period kommer man fokusera på de jobb som måste skyndas på för att hinna klart innan fjärrvärmen skall sättas igång. Detta gäller sågning och borrning av ytterväggar mot gatan i uppgång 13-24 (etapp 3). Det kommer också ske pålning under denna period. Det skall däremot inte handla om så väldigt många pålar. Arbetet måste utföras för att hinna med allt som behöver bli klart innan fjärrvärmen skall tas i bruk igen i höst.

Den frekventa avstängningen av vattnet i delar av huset har berott på samma anledning som ovan. Det är mycket ledningar som sitter i vägen för de pålar som skall slås ned och som behöver dras om. Detta skall vara klart till i slutet på denna vecka.

Trevlig sommar.

Frågor skickas till gfg@gamlestadstorget.com.

Nästa byggmöte kommer hållas efter semestern, troligtvis i mitten av augusti. Återkommer med datum när det är bestämt.