Byggmöte v25

Snart är det dags för semestertiden och Pålab kommer går in i ett mer lugnt arbetstempo. Under sommaren kommer man gå runt och borra och ordna genomföringar mellan de olika källarna. Man prioriterar även att få klart muren mot innergården, så att det inte blir ett hinder när vi böjar dränera efter sommaren. Denna gång kommer dräneringen ske 20 meter i taget. Detta gör vi för att slippa transportera bort gatstenen från gården och för att det inte skall påverka boende lika mycket.

Vidare så har styrelsen beslutat att låta Pålab påbörja etapp 3. Detta för att slippa etableringskostnaden och ännu ett år med avstängt vatten från och till. Detta gör även att vi blir klara tidigare än planerat, preliminärt i februari 2012. Pålab fokuserar just nu på att få klart de delar av etapp 2 och etapp 3 som kräver att fjärrvärmerör flyttas. När värmen sätts på igen i höst så kommer man sedan slå övriga pålar i etapp 2 och etapp 3.

Nästa byggmöte är den 5 juli.

Frågor skickas till gfg@gamlestadstorget.com.