Byggmöte v17

Efter ett litet uppehåll i rapporteringen så är vi nu tillbaka och Pålab har även sett över tidsplanen.

Arbetet flyter fortfarande på väldigt bra.

All borrning och pålning är klar i uppg. 25/26/27 och man monterar nu balkar.

Pålning pågår i uppg. 28/29/30.

Återställning pågår numera av de delar som är klara i uppg. 32/33, men man kommer återkomma och påla mer efter att värmen stängts av då man måste montera ner rör för att komma åt. Samma gäller även andra delar av fastigheten.

Man har injekterat en del av muren på sidan och borrar för pålarna som skall ner.

Nästa byggmöte är den 9 maj.

Frågor skickas till gfg@gamlestadstorget.com.