Byggmöte v11

Arbetet flyter fortfarande på väldigt bra.

Borrningen i uppg. 31 är nu klar och man har påbörjat borrning i uppg. 25. Man kommer därefter röra sig i riktning mot uppg. 30.

I uppg. 32/33 pågår fortfarande pålning. Det är planerat att vara klart i slutet av v13. Man har även börjat montera balkar och gjuta in dessa.

I uppg. 34/35 återstår endast återställning.

Sedan har tjälen släppt i marken vilket har gjort att man återigen påbörjat att lägga tillbaka stenen på gården.

Nästa byggmöte är den 28 mars.

Frågor skickas till gfg@gamlestadstorget.com.