Byggmöte v7 (uppdaterad)

Arbetet med denna etapp har flutit på klart bättre från början än den förra gjorde i samma skede. Detta mycket tack vare att Pålab fick fortsätta och är inarbetade med föreningens byggledning och de hinder som vårat kära gamla hus bjuder på.

Pålning sker under uppg. 34-35, där ungefär hälften är färdigt. Borrningen flyter på och ligger lite före tidsplanen. Arbetet sker fortfarande runt uppg. 31 och uppg. 28/29/30.

Nästa byggmöte är den 28 februari 2 mars.

Frågor skickas i vanlig ordning till gfg@gamlestadstorget.com.

Uppdaterad: Byggmötet är flyttat pga. att flera fått förhinder.