Startmöte etapp 2

Då var det dags att grundförstärka ännu en del av vårat kära hus. Denna gång kommer arbetet ske mellan uppgång 25-35.

På dagens startmöte meddelade Pålab att den första pålen för etapp 2 kommer slås vecka 5. Man börjar i utrymmena under uppg 34/35. Vid start kommer ungefär hälften av borrningen inomhus vara klar eftersom Pålab varit här under vintern och förberett.

Etappen beräknas i dagsläget vara klar kring månadsskiftet september/oktober men detta kan komma att ändras på vägen om något oförutsett händer. Vår förhoppning är dock att arbetet flyter på utan några större överraskningar och att vi kan hålla den tidsplan som nu är satt.

Nästa byggmöte är den 31 januari.

Frågor tas som vanligt emot via gfg@gamlestadstorget.com