Till de med smådjur hemma

Vi vill uppmana de som slänger kutterspån (eller motsvande) från sina smådjur i behållarna för biologiskt avfall att först lägga detta i en kompostpåse. Spånet fastnar på väggarna m.m inne i behållarna. Genom att slänga det i en kompostpåse håller vi behållarna rena och minimera risken för luktproblem.

Från Wikipedia:

”Kutterspån är det vanligaste bottenmaterialet i burar för gnagare som hålls som husdjur, som hamstrar, gerbiler, marsvin, kaniner och dylikt. Det anses dock oftast alldeles för dammigt för att vara lagligt och dessutom för det mesta gjort av barrträ vilket innehåller terpentin som är ett gift. Terpentinet i sin tur ökar halten av ammoniak då det blandas med urin och är cancerframkallande. Att det är skadligt visade sig även vid just framställningsplatser där arbetare ofta drabbats av bland annat astma eller allergi från vissa träslag. När det gäller djur visar sig problemen oftast i form av problem med luftvägarna och ögonen, men detta misstas ofta för spånallergi.

11 § i djurskyddslagen L80 säger: ”Ett förvaringsutrymme ska vara försett med bottenmaterial och bomaterial om det behövs för att tillgodose djurens behov. Bottenmaterial och bomaterial ska då finnas i en för djurarten och djurens ålder tillräcklig mängd och vara av god kvalitet och i övrigt beskaffat så att djuren inte kan skadas av gifter, mögel eller damm.”

Alternativ till kutterspån är till exempel flis från träslagen al eller asp […]”