Avfallsrapport v49

Vi fiskar fortfarande upp restavfallpåsar bland det biologiska avfallet. Fortfarande rör det sig om plastpåsar med restavfall, kompostpåsar med restavfall, plastpåsar med matavfall, lösa tidningar och förpackningar samt pantburkar. Hur detta avfall skall hanteras har vi informerat nog om på sistone, men för den som vill läsa på ännu en gång så finns det en sida om föreningens [link2post id=”210″]sophantering[/link2post] samt en [link2post id=”314″]rad[/link2post] [link2post id=”315″]gamla[/link2post] [link2post id=”327″]inlägg[/link2post].

Till de som redan börjat sortera ut sitt matavfall skulle vi vilja upplysa att påsarna ofta fylls ända upp till kanten och inte stängs ordentligt innan de läggs i behållarna. Detta gör att mycket matrester ramlar ur påsarna inne i behållarna och gör behållarna väldigt kletiga. Eftersom behållarna inte rengörs vid varje tömning kan detta mycket möjligt leda till luktproblem, något vi gärna inte vill få problem med igen.