Dagens fångst

Dagens rundgång bland våra kära biologiska behållare resulterade i följande:

7st plastpåsar:

  • 2st innehöll biologiskt avfall (använd brun kompostpåse som finns i mangelrummet i tvättstugan).
  • 2st innehöll glasflaskor och tidningsåtervinning (ska till [link2post id=”210″]återvinningsplats[/link2post]).
  • 3st innehöll rent restavfall (slängs i behållaren märkt ’Restavfall’).

Tips för den bruna kompostpåsen:

  • Den bruna kompostpåsen skall inte fyllas till helt. Det finns en streckad linje på utsidan av påsen som visar hur mycket man max ska fylla. Detta för att man skall kunna rulla ihop toppen av påsen så att innehållet ligger kvar i påsen när den hamnar i behållaren.
  • På utsidan av påsen finns även en lista på vad som kan komposteras och inte.
  • Genom att vika ner kanten av påsen (förslagsvis i höjd med den streckade linjen) blir öppningen stabilare och det blir enklare att lägga i avfall. Även lättare att hålla reda på när det är dags att byta påse.

Frågor gällande sophanteringen tas glädjeligen emot på avfall@gamlestadstorget.com.