Avfallsrapport v46

I fredags var Renova här och tömde behållarna för biologiskt avfall. Från och med nu skall behållarna för restavfall tömmas på måndagar och behållarna för biologiskt avfall tömmas på tisdagar. Beroende på hur fulla restavfallsbehållarna blir så kan det bli aktuellt att byta till att dessa endast töms varannan vecka, men det kommer vi titta på om några veckor.

Låsen till restavfallsbehållarna har börjat bli svåra att låsa. Vi har skickat detta vidare till tillverkaren för att se om det har att göra med något i konstruktionen eller om det bara kan vara låset som strular. Vi skall åtgärda detta så snabbt som möjligt.

Sedan senaste avfallsrapporten har det fortfarande varit restavfall som hamnat bland det biologiska avfallet. Det absolut värsta felet boende gör är att lägga restavfall i de bruna kompostpåsarna. Detta gör det väldigt svårt att hitta och ta bort. Vi vill återigen upplysa att de bruna kompostpåsarna endast är till biologiskt avfall så som matavfall. Det finns en lista på påsen om vad den får innehålla. Det är inte heller ok att lägga kompostpåsen i en plastpåse och sedan slänga den. För att undvika att kompostpåsen blir för blöt, ta bort så mycket vatten som möjligt från avfallet innan det slängs. Om det är nödvändigt att lägga den i en plastpåse, glöm då inte ta bort den innan kompostpåsen slängs.

Annat avfall som hamnat fel sedan sist är:

  • Pantburkar (skall pantas)
  • Biologiskt avfall i en plastpåse (skall läggas i brun kompostpåse)
  • Påsar med rent restavfall (skall slängas som restavfall)

Vi vill även återigen uppmana de som inte redan källsorterar att börja göra detta. Detta hjälper föreningen att minska sina kostnader för sophanteringen och vi kan lägga pengar på betydligt roligare saker.