Avfallsrapport v44

Veckans sista inspektion av behållarna för biologiskt avfall visade på en klar förbättring kring hanteringen av avfallet. Det fanns endast en avfallspåse som hamnat fel och det rörde sig om en plastpåse med biologiskt avfall i. Vill därmed återigen påminna om att det inte är tillåtet med någon form av plast tillsammans med det biologiska avfallet och att de bruna kompostpåsarna som skall användas till det biologiska avfallet finns att hämta i mangelrummet i tvättstugan.

Vid behållarna på Götaholmsgatan hade dock någon lämnat sopor stående på utsidan igen. Väldigt tråkigt att se.

Vid rundgången noterades även att behållaren för restavfall vid Holländaregatan börjar bli full (man kan se detta genom springan vid handtaget). Skulle denna hinna bli full innan tömning så vänligen använd de som finns på Götaholmsgatan. Den högra har gott om plats kvar i sig, den vänstra behållaren har ungefär samma nivå som den på Holländaregatan.

Vi går ut med information kring tömningsrutinerna när vi fått besked från Kretsloppskontoret/Renova.