Driftsättning av nya sopbehållare

Då är det satt ett datum när vi kommer börja använda de nya sopbehållarna. Det blir måndagen den 25 oktober. Vår nuvarande container kommer stå kvar till den 28 oktober.

Tyvärr gick det inte att få ut de bruna kompostpåsarna innan driftsättningen av systemet är gjord utan kommer levereras den 26 oktober och kommer då läggas inne i mangelrummet i tvättstugan. Vi kommer få hit 165st buntar, så varje lägenhet får börja med att ta en bunt var. Allt eftersom de tar slut kommer vi att beställa hit mera. Vi vill i början se till så att alla har möjlighet att få hem påsar och ha möjlighet att börja sortera avfallet.

Tills dess att man hämtat sina kompostpåsar och börjat sortera sitt avfall kan man slänga det biologiska avfallet tillsammans med restavfallet. Detta är ingen hållbar lösning i längden eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme i restavfallsbehållarna för att även kunna innehålla biologiskt avfall. Försök därför att ta dig tid att hämta kompostpåsar efter den 26 oktober så att ni kommer igång med sorteringen.

Man inte får använda plastpåsar för det biologiska avfallet!

Vill även passa på att uppmana alla att även sortera ut allt annat som kan återvinnas. Detta hjälper föreningen att hålla nere kostnaderna för sophanteringen.

Vid frågor gällande sophanteringen maila avfall@gamlestadstorget.com. Information om vad som skall slängas var samt övrig information om föreningen sophantering finns [link2post id=”210″]här[/link2post]. Det sitter även information på respektive behållare så att man vet vilken påse som skall var. Se även [link2post id=”298″]föregående nyhet[/link2post].