Den nya sopsorteringen

Nu när de nya sopbehållarna är på plats och de flesta hushållen har hämtat ut sina nycklar förbereder vi för att börja använda dessa.

Under denna veckan skall vi få leveransen med de bruna kompostpåsar. Dessa kommer placeras i tvättstugan, troligtvis i mangelrummet, så att alla kan hämta när de behöver.

Innan vi går över till det nya systemet vill vi få upp tydlig märkning på behållarna så att alla vet vad som skall slängas var. Allt skall fortfarande inte slängas i våra behållare utan skall till lämnas vid återvinningsplats eller återvinningscentral. Det finns nu mer detaljerad information om vår sophantering [link2post id=”210″]här[/link2post]. På sidan finns även dokument som visar vad som kan slängas i respektive behållare.

Vi siktar på att ta de nya behållarna i drift vecka 42. Återkommer med slutligt besked när vi har allt i ordning, så fortsätt använda containern tills dess.

Vid frågor kring föreningens sophantering maila avfall@gamlestadstorget.com eller kontakta någon i [link2post id=”38″]styrelsen[/link2post].

Om sorteringen av det biologiska avfallet inte sköts kan hämtningen dras in. Det medför höjda kostnader för föreningen eftersom det i så fall går som restavfall. Restavfall vägs vid tömning och föreningen betalar ett visst pris per kilo.