Tider att kvittera ut nycklar

Nu har vi spikat tiderna då någon kommer sitta i föreningshuset och dela ut nycklar (och hållare för påsarna till matavfall)

Tiderna är

  • Tisdag den 28 september kl 11-12 samt kl 18-19.
  • Onsdag den 29 september kl 11-12 samt kl 18-19.

Nycklarna kvitteras ut. Detta betyder att för att kunna hämta ut nycklar måste man kunna legitimera sig. Om ägaren/innehavaren av förstahandskontraktet inte kan kvittera ut nycklarna dessa tider måste någon annan gå i dennes ställe. För att vi då skall kunna lämna ut nycklarna måste man då ha med sig en giltig fullmakt. Vi har [link2post id=”266″]tidigare publicerat[/link2post] en fullmakt som går bra att använda för bytet.

Vi vill återigen betona vikten av att samtliga boende hämtar ut sina nycklar. Utan entré-/sopnyckel eller bytt lägenhetslås kommer man inte kunna:

  • slänga sopor i de nya sopbehållarna.
  • använda nyckeln för att komma in genom grindarna på kvällen då kodlåsen stängs av.
  • använda nyckeln för att komma in i uppgångarna runt gården.

Frågor skickas till lasbyte@gamlestadstorget.com.