Kvittering av nycklar & nya sopbehållarna

Vi har nu fått bekräftat att vi kommer kunna kvittera ut nycklar till de nya cylindrarna under vecka 39. Detta gäller samtliga lägenheter på gården eftersom dom som valt att inte byta lås ändå skall få en sop- & entrényckel. Vi kommer även samtidigt dela ut hållare till påsarna som matavfallet skall slängas i när det nya systemet tas i bruk.

Installationen är tänkt att påbörjas vecka 40 och då börjar man med att byta lägenhetslåsen. Det ännu ej bestämt vad man börjar eller hur många man tar per dag, men det kommer att komma ut ytterligare information om det när det väl är klart. Om man inte har möjlighet att vara hemma när bytet skall ske kommer man behöva lämna in en nyckel till det gamla låset samt en nyckel till det nya låset.

Det är väldigt viktigt att varje lägenhet hämtar ut de nycklar som de skall ha eftersom man annars inte kommer kunna komma in på gården kvällstid när bytet väl är genomfört eller kunna slänga sopor i de nya sopbehållarna!

Vi har idag inte bestämt vilka dagar och exakt vilka tider som det kommer vara möjligt att kvittera ut nycklar men vi kommer kunna ordna både tid på förmiddagen samt på eftermiddagen. Om ni redan idag vet med er att ni (ägare av lägenhet eller innehavare av förstahandskontrakt) inte kan kvittera ut nycklarna personligen under den veckan kommer ni behöva ordna en fullmakt åt någon annan som kommer och hämtar ut nycklarna. För enkelhetens skulle har vi tagit fram en fullmakt för detta syftet som man enkelt kan fylla i och skriva ut. Du hittar mallen och lite mer information om vad som skall skrivas in i [link2post id=”266″]här[/link2post].

Det nya sopsystemet kommer som vi redan meddelat att börja installeras vecka 37. Dessa kommer vara försedda med lås vilket gör att vi inte kommer börja använda det nya systemet innan nycklarna är utdelade. Vi kommer gå ut med tydlig information om vad som skall slängas var för att föreningen inte skall drabbas av straffavgifter etc innan det nya systemet tas i bruk.

Frågor gällande låsbytet skickas till lasbyte@gamlestadstorget.com.
Frågor gällande det nya sopsystemet skickas till avfall@gamlestadstorget.com.