Byggmöte v33

Som de flesta nog noterat så är arbetet igång igen sedan två veckor tillbaka. Arbetet med dräneringen är också i full gång och kommer pågå i ungefär en månad till.

Pålab har under den senaste tiden borrat hålen för pålarna i uppg. 39-42 och har nu även börjat i uppg. 12. Detta kommer följas med pålning så fort de kommer dit med pålmaskinen. De håller även på att ta hit en extra pålmaskin för att kunna påla på två ställen samtidigt.

Utöver detta finns inget direkt att meddela, arbetet går enligt planeringen och ser ut att bli klart som det är tänkt.

Frågor skickas som vanligt till gfg@gamlestadstorget.com.

Nästa byggmöte är den 30 augusti.