Låsbyte

Styrelsen har beslutat att i samband med installationen av det nya sopsystemet byta fastighetens låscylindrar. Detta kommer göra att vi helt går över till den redan påbörjade låsserien som idag finns till vindarna, mcförrådet samt till ett av barnvagnsförråden. De cylindrar som byts ut är de som föreningen ansvarar för, dvs. alla utom de som går till medlemmarnas lägenhetsdörrar. Hyresrätternas låscylindrar kommer således även att bytas.

Några av anledningarna till beslutet är:

  • Nuvarande låsserie är full, vilket gör det omöjligt att lägga in nya lås.
  • Eftersom sopbehållarna kommer förses med lås vill vi slippa skapa ytterligare en separat nyckel. Vi vill öppna för möjligheten att kunna använda sin lägenhetsnyckel istället.
  • Nuvarande serie är gammal och ett okänt antal nycklar är på vift.

För medlemmar finns mer information samt priser här. Där sköts även anmälan. För att kunna visa sidan och göra en anmälan behöver man vara inloggad och vara inlagd som medlem. Saknar man ett användarkonto kan man skapa ett genom att registrera sig. Ange önskat användarnamn, för- och efternamn, e-post samt lägenhetsnummer. Uppgifterna måste stämma med den information som föreningen har i sitt boenderegister. Inlagd som medlem blir man först när uppgifterna kontrollerats av en styrelsemedlem.

Eventuella frågor skickas till lasbyte@gamlestadstorget.com. Det kan i vissa fall ta längre tid att få svar eftersom det är semestertider.