Byggmöte v27 och sopbehållarna

Pålningen i uppg. 43 är helt klart och de håller för tillfället på att ta upp maskinen ur källaren. Härnäst skall balkarna placeras ut och senare gjuts allt ihop.

Pålab meddelar att de kommer ha uppehåll mellan vecka 28-30, dvs 3 veckor. Arbetet kommer därmed fortsätta den 2 augusti. Innan de går på fredag är de ombedda att göra i ordning som mycket som möjligt så att så stor del av gården går att använda under semestern. De skall bl.a. hinna gjuta igen hålen på innergården där de slagit ner pålar och täcka över.

De nya sopbehållarna som vi väntar på kommer inte komma på plats förrän vecka 37 (mitten av september). Detta är till stor del pga att behållaren för matavfall behövde genomgå vissa förändringar innan den blev godkänd av Kretsloppet och Renova. Dessa ändringar krävde ny CE-märkning etc vilket tog längre tid än väntat. Det som ytterligare skjuter leveransen längre fram är högt tryck på fabriken samt en månads uppehåll för semester.

Nästa byggmöte är den 16 augusti.