Byggmöte v25

Pålab har idag meddelat att de har planerat att ha ett uppehåll i allt arbete under veckorna 29-30. Detta kan dock fortfarande ändras då allt beror på hur de ligger till när vecka 29 väl är här. Det arbete som kan vara aktuellt under dessa veckor är borrning.

Den flesta pålarna i uppg. 43 är nere i marken, men arbetet med utplacering av balkar, gjutning etc är planerat att pågå tills det tänkta uppehållet vecka 29.

Borrningen av yttermurarna har påbörjats, nu i första skedet är det för att kunna injektera betong så att muren blir stabilare. När detta är klart kommer borrningen för pålarna göras.

Dräneringen av innergården kommer återupptas efter sommaren.

Nästa byggmöte är den 5 juli.