Sopsystemet ur funktion

Som många säkert noterat var våra soptankar fulla ovanligt länge häromveckan. Detta beror på att det har skett någon typ av kortslutning någonstans i sopsugssystemet i samband med något av de arbeten som gjorts på innergården på sistone. Då det visat sig vara väldigt kostsamt att felsöka detta och då systemet endast är tänkt att användas drygt 2 månader till har styrelsen beslutat att istället ställa en container för sopor vid Götaholmsgatan (där vi brukar ställa containrarna), då detta blir betydligt billigare. Denna container kommer ha samma typ av sopnedkast som vi är vana vid och är inte tänkt för något annat än de vanliga soporna. Eventuellt kommer containern dock vara av ”den vanliga typen” till en början, om det mot förmodan inte finns någon med sopnedkast tillgänglig.

Sopcontainern är beställd och förväntas vara på plats imorgon, den 5:e maj. När den väl är på plats kommer sopnedkasten i samtliga genomgångar att stängas av och alla sopor för hela gården skall då kastas i sopcontainern vid Götaholmsgatan. Containern kommer tömmas en gång per vecka till en början, skulle detta inte räcka får vi ordna flera tömningar.

Vi kan inte understryka nog hur viktigt det är att det nu inte börjar lämnas sopor i genomgångarna då detta är en sanitär olägenhet. När det nya systemet är i bruk kommer det delvis vara på samma plats som den temporära sopcontainern, så det är lika bra att börja vänja sig gå dit.

Beställningen av det nya systemet har blivit framskjutet då vi väntar på ett utlåtande från Renova som testat en ny typ av behållare för organiskt avfall. Vi förväntar oss ett svar denna veckan och hoppas kunna beställa det efter det. Den nya behållaren tar upp mindre plats samt minskar kostnaden för installationen.

Uppdatering

Sopcontainern kommer ställas på plats på torsdag, den 6:e maj.