Dräneringen framflyttad

Eftersom vi inte kommer ha något byggmöte den kommande veckan tänkte jag informera om att dräneringen blivit framflyttad. Vi kommer behöva injektera betong i kallmuren innan detta sker så att den blir stabilare. Injekteringen är redan planerad att genomföras i samband med grundförstärkningen, så det blir ingen extra utgift för föreningen utan det enda är att arbetet med dräneringen inte kan påbörjas förrän detta är klart.

Den kommande veckan kommer även butiken färdigställas.