Byggmöte v15

Inom kort kommer sopnedkasten i genomgången 38/39 att tas ur bruk. Detta för att arbetet i källaren 37/38 skall bli färdigt. Vi har haft som förhoppning att få det nya sopsystemet på plats för att slippa minska på våra behållare när systemet är i bruk men nu har vi tyvärr inte möjlighet att vänta längre. De kvarvarande soptankarna skall fortfarande klara av att täcka vårat behov.

De som normalt använder dessa sopnedkast ombedes använda någon av de andra behållarna runt gården. Vänligen ställ inga sopor i genomgångarna då det är en sanitär olägenhet samt skapar onödigt arbete och kostnad för föreningen. Det närmaste sopnedkastet är inte många meter bort. Detta är en temporär lösning som kommer vara tills dess att den nya anläggningen är på plats.

Arbetet i övrigt flyter på bra, precis som det gjort fram tills idag. Vi har påträffat en gammal träkonstruktion under 2 av lägenheterna som vi arbetar i som kommer tar lite längre tid än förväntat. Dräneringen mot gården kommer påbörjas inom kort vilket kommer betyda att delar av gångstråket kommer vara uppgrävt så som det var i höstas då vi dränerade utanför 39/40.

Om ni uppmärksammar skador i er lägenhet som tros bero på grundförstärkningen får ni gärna kontakta oss då våran projektledare är intresserad av att titta på dessa.

Nästa byggmöte är planerat till den 11 maj då våran projektledare är bortrest vid det tidigare tänkta tillfället om 2 veckor. Skulle det behövas så kommer byggmötet tidigare läggas men det är så här det ser ut idag.

Uppdatering

Sopnedkasten i genomgången 38/39 är från idag den 15e april stängda. Arbetet med att plocka ner behållarna i källaren är påbörjat vilket betyder att det inte går att slänga sopor där längre.

Arbetet med dräneringen påbörjades även idag. De börjar vid genomgången 43/11 och arbetar sedan upp mot hörnet vid uppg. 37. Det bedöms vara klart tills i sommar.