Grundförstärkning etapp 1

Från och med idag så har vår utsedda entreprenör Pålab påbörjat arbetet med grundförstärkningen av våran fastighet. De har börjat i uppg. 37 där de i första hand kommer borra under en veckas tid för att någon gång nästa vecka påbörja att slå ner pålar.

I dagsläget är inte tidsplanen klar och innan dess så kan vi inte säga när, var eller hur länga arbetet är planerat att hålla på runt om i fastigheten.

Vi (Grundförstärkningsgruppen) kommer att ha byggmöten med entreprenören varannan vecka och vår förhoppning är att kan komma med lite information efter varje möte så att alla på gården vet vad som händer.

Vid eventuella funderingar så måste ni gå genom Grundförstärkningsgruppen och våran projektledare, inte direkt mot entreprenören!

Grundförstärkningsgruppen består Patrik Dyresjö, lgh 10 (073-959 93 75) samt Linus Österberg Nilsson, lgh 1 (070-892 60 75). Vi föredrar att få mail (gfg@gamlestadstorget.com) då vi ofta måste prata med tredjepart för att kunna besvara frågor, men självklart går det även bra att ringa.

Det var allt för den här gången. Frågor och funderingar kan även tas i forumet.