Har du frågor eller önskemål är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen nedan. För akuta ärenden kan ni hitta telefonnummer på informationsbladen i trapphusen.

styrelsen@gamlestadstorget.com

Styrelsemedlemmar

Från vänster till höger: Anders Friis (ordförande), Björn Lundin (kassör), Tobias Järvelöv (sekreterare), Malin Rosenkvist (suppleant), Simon Fredriksson (ledamot), Camilla Baunsöe (ledamot), Anna af Hällström (ledamot), Carlotta Lindberg Redant (suppleant), Richard Malm (suppleant)

TitelNamn
OrdförandeAnders Friis
SekreterareTobias Järvelöv
KassörBjörn Lundin
LedamotCamilla Baunsöe
LedamotSimon Fredriksson
LedamotAnna af Hällström
SuppleantCarlotta Lindberg Redant
SuppleantRichard Malm
SuppleantMalin Rosenqvist
SuppleantÅsa Söderlind

Förutom styrelsen finns också kontakter till ekonomisk förvaltare, bredbandsleverantör, mm på vår kontaktsida.